Snabbt tilltagande depression leder till självmord, SU 2016-03706

En patient med depression och panikångest har tidigare haft kontakt med psykiatrin på annan ort. Patienten söker akut på grund av depression och suicidtankar. Patienten, som slarvat med sina läkemedel, bedöms ha en förhöjd suicidrisk och läggs in för medicinjustering och observation. Nästa dag återfinnes patienten livlös efter ett seriöst suicidförsök. Trots omedelbara återupplivningsåtgärder avlider patienten.

SU 2016-03706

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-06-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:24