Spridning av multiresistenta bakterier, SU 2017-02868

Screening avseende multiresistena bakterier genomförs en gång/vecka på den aktuella avdelningen. Vid det aktuella utbrottet odlades totalt sex patienter positivt avseende ESBL (Extended Spectrum Betalactamase).

Patienterna 1, 2 och 3 vårdades samtidigt på ett rum avsett för två patienter. Efter några dagar flyttade pat 1 och 2 till varsitt enskilt rum och pat 4 flyttade in på samma rum som pat 3. Positiva odlingssvar för pat 1, 2, 3 och 4 erhölls samtidigt.

Pat 5 kom från annan avdelning och lades direkt på enskilt rum. Den Den första odlinegn på denna pat var negativ men ny odling efter sju dagar var positiv för ESBL. Pat 6 kom från annat sjukhus och lades direkt på enskilt rum. De två första odlingarna från pat 6 var negativa men den tredje var positiv för ESBL. Ingen av patienterna utvecklar någon infektion med de aktuella bakterierna.

Diarienummer: SU 2017-02868

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-11-29

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 10:50