Strålbehandling fördröjdes på grund av långa väntetider, SU 2017-00298

Patient som diagnostiserades med cancer i struphuvudet där man på multidisciplinär konferens beslutat om strålbehandling som huvudbehandling. På grund av långa väntetider till strålbehandling kan behandlingen starta först efter fem veckor. Vid behandlingsstart noteras progress av tumörsjukdomen med andningssvårigheter, vilket leder till akut trakeotomi för att kunna få luft på adekvat sätt. På grund av sjukdomens progress finns en risk att prognosen till bot försämrats.

Diarienr SU 2017-00298

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-08-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:35