Subaraknoidalblödning tolkas som alkoholförgiftning, SU 2018-02722

Patient som inkommer till akutmottagning på grund av kräkning, snarkande andning, medvetslöshet och sprängande känsla i nacke och huvud. Patienten är vid ankomsten vaken men slö, svarar inte helt adekvat på frågor samt luktar alkohol. Man finner inga neurologiska bortfallssymtom men kontakt tas med neurologbakjouren. Efter detta samtal förblir huvudmisstanken alkoholförgiftning och patienten får låg prioritering (gul).

Då belastningen är hög på akuten får patienten vänta lång tid på läkarbedömning. Under denna väntetid har svar inkommit på alkoholhalt i blodet, vilket visar ett lågt värde som inte förklarar patientens tillstånd, men trots detta ändras inte prioriteringen. Det har också framkommit uppgifter om ett plötsligt insjuknande med huvudvärk, men denna information förs inte vidare. Följden blir att det dröjer tio timmar innan patienten bedöms av läkare och ytterligare fyra timmar innan jourhavande fått kontakt med anhörig för en kompletterande anamnes. Därefter görs en datortomografi av hjärna som ger diagnos subaraknoidal-blödning. Under väntetiden har patientens tillstånd successivt förbättrats.

Diairenr SU 2018-02722

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-07-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-11-09 12:32