Suicid efter långvarig schizofreni, SU 2016-03392

En patient med schizofreni har haft långvarig kontakt med psykiatrin. Patienten avbokar på grund av resa en planerad telefontid vilket också skett tidigare. Ny telefontid bokas men på dagen för detta samtal identifieras en avliden person som den aktuella patienten. Personen har avlidit till följd av suicid.

Diarienummer: SU 2016-03392

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-17

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:04