Suicid efter långvarigt alkoholmissbruk, SU 2017-00404

En patient med långvarigt alkoholmissbruk och ångestproblematik behandlas sedan många år inom psykiatrisk öppenvård. Patienten har regelbunden kurators- och läkarkontakt och man har försökt initiera psykoterapeutisk behandling, dock utan framgång. Efter en operation har patienten upprepade kuratorskontakter där inget problematiskt framkommer. Patienten suiciderar en knapp vecka efter det sista besöket.

Diarienummer: SU 2017-00404

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:38