Suicid efter många års psykisk sjukdom, SU 2017-04065

En patient har många års anamnes på bipolär sjukdom. Två veckor efter sitt senaste besök kontaktar patienten öppenvårdsmottagningen och berättar om försämrat psykiskt mående, självmordstankar och självmordsplaner. Verksamheten försöker nå patienten på telefon och i samverkan med hemtjänst och närstående, dock utan att lyckas. Senare samma dag återfinnes patienten avliden.

Diarienummer: SU 2017-04065

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-06-07

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-24 15:03