Suicid efter mångårigt blandmissbruk, SU 2017-01584

En patient med ett mångårig ångestproblematik och depressiva besvär samt ett långvarigt eskalerande blandmissbruk. Patienten har vid flera tillfällen vårdats enligt LPT på grund av drogutlösta psykoser och har även en regelbunden och tät kontakt med psykiatrisk öppenvård. Patienten påträffas död i hemmet, troligen till följd av avsiktlig överdosering av läkemedel.

Diarienummer: SU 2017-01584

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-05-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-02 16:44