Suicid snart efter avslutad tvångsvård, SU 2016-04829

En patient med genomgripande utvecklingsstörning, tidigare blandmissbruk, ADHD, autism och organisk personlighets- och beteendestörning orsakad av en hjärnskada läggs efter självskadebeteende in i psykiatrisk tvångsvård. Efter några dagars vård bedöms patienten som förbättrad och tvångsvården avskrivs. Senare samma dag önskar patienten bli utskriven. Ny läkarbedömning görs och då patienten inte bedöms som suicidal skrivs patienten ut med planerad uppföljning. Två dagar senare suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 2016-04829

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-11-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:10