Suicid trots viss förbättring, SU 2017-00754

En patient med bipolär sjukdom och blandmissbruk har under flera år kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Patienten har i anamnesen flera suicidförsök och vård enligt LPT för suicidprevention. På patientens initiativ avslutas kontakten med öppenvården och socialtjänsten informeras om detta.

Patienten söker akut och önskar inläggning på grund av suicidtankar. Suicidrisken bedöms som moderat och på grund av platsbrist blir patienten inte inlagd. Vid ett planerat återbesök en vecka senare bedöms patienten som icke suicidal och farmakologisk behandling inleds. Tre veckor senare anger sig patienten mera nedstämd men utan suicidtankar och avböjer erbjudande om fortsatt samtalskontakt. Patienten uteblir från bokat besök, suiciderar några veckor senare.

Diarienummer: SU 2017-00754

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-08-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:08