Suicid under frigång, SU 2017-03769

Patient som varit i kontakt med psykiatrin sedan flera år. Känd läkemedelskänslighet med biverkningar redan på låga doser vilket försvårade behandlingen med läkemedel. Sedan några år upprepade långa vårdtillfällen på grund av svårbehandlad psykotiska symptom. Under sista vårdtillfället läkarsamtal där man bland annat talade om fortsatt planering inför framtiden och där patienten tedde sig vaken, klar och orienterad till tid, rum, person och situation. Strax därefter går patienten på frigång och återvänder inte. Närstående och polis underrättas och strax därpå hittas patienten avliden.

Diarienummer: SU 2017-03769

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-05-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-02 16:26