Suicid vid atypisk depression, SU 2017-01054

En patient utreds inom psykiatrisk öppenvård på grund av bipolär sjukdom. Patienten försämras i en atypisk depression, sjukskrivs och sätts in på antidepressiv behandling vilken höjer patientens ångestnivå. Patienten följs av sjuksköterska och läkare. Nio dagar efter senaste sköterskekontakten, och två dagar före nästa läkarbesök, suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 2017-01054

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-09-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:21