Suicidförsök under övervakad rökstund, SU 2016-01704

En patient med emotionellt instabilt personlighetssyndrom blir i samband med en svår krisreaktion och uttalade suicidtankar inskriven i psykiatrisk tvångsvård. Drygt ett dygn efter inläggningen bedöms patienten kunna, tillsammans med övervakande personal, gå utanför vårdavdelningen för att röka. I samband med rökstunden avviker patienten och genomför ett par timmar senare ett allvarligt suicidförsök.

Diarienummer: SU 2016-01704

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-17

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:36