Svår depression ledde till suicid, SU 2017-03796

Patient med svår depressiv episod som söker vid psykiatrisk akutmottagning på uppmaning av närstående. Patienten motsatte sig dock inneliggande vård och fick istället tid för återbesök.

Patienten uteblev dock från det planerade besöket på grund av att suicid.

Diarienummer: SU 2017-03796


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-02-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:19