Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svårdiagnostiserad medicinpatient med mjältlymfom, SU 2017-00918

Patient med komplicerad symtombild, tidigare utredd polikliniskt bland annat på hematologen, vårdas inneliggande. Under vårdtiden försökte man få patienten överförd till specialistklinik, men vårdplats där kunde inte ordnas. Hanteringen drog ut på tiden och en del missförstånd angående vem som skulle göra vad kan ha uppkommit i kommunikation mellan klinikerna. Patienten försämrades successivt och sjukdomsbilden var oklar. Så småningom flyttades patienten till kirurgklinik för diagnostisk mjältoperation, vilken visade lymfom. Patienten avled under vårdtiden efter operationen. Det kan inte uteslutas att fördröjningen av handläggningen kan ha påverkat utgången.

Diarienummer: SU 2017-00918

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-11-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:12