Svårdiagnostiserad stroke prehospitalt, SU 2016-04522

Patient med tyngdkänsla i benen, yrsel och svimningskänsla tillkallar ambulans som bedömer att patienten kan avvakta i hemmet och återkomma vid försämring. När närstående anländer åker de till akutmottagning där man efter omfattande undersökning konstaterar en stroke.

Diarienr SU 2016-04522

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-07-07

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:13