Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trots ökad fallrisk ingen vårdplan – patient faller och får operationskrävande fraktur, SU 2017-03480

En patient med nedsatt allmäntillstånd, hörselnedsättning, balanssvårigheter och kognitiva svårigheter bedöms ha demens i framskridet stadium och läggs in för mobilisering i dagliga aktiviteter. Patienten bedöms inte kunna följa givna muntliga eller skriftliga instruktioner. Patienten kan gå med två levande stöd, rollator och gåbälte. Fallriskbedömning visar förhöjd fallrisk men dokumenterad vårdplan saknas.

En vecka efter inskrivning faller patienten, dock utan att ådra sig några skador. Nästar dag faller patienten ånyo och ådrar sig nu en operationskrävande fraktur. Efter förlängd vårdtid kan patienten skrivas ut till korttidsenhet.

Diarienummer: SU 2017-03480

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-11-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:11