Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Två fall av smittspridning ESBL-carba mellan inneliggande patienter, SU 2020-05004

Anmälan gäller två händelser av samma karaktär på samma vårdenhet. Vid båda tillfällena har patient  med behov av understödd andning vårdats på enheten samtidigt med patient med konstaterad ESBL-carba smitta. Man har i det längsta försökt vårda patienter med, respektive utan, smitta på olika rum och av separat personal. Trots detta har smitta troligen överförts till medpatient, som senare visat sig ha konstaterad smitta. Det är svårt att i efterhand fastställa exakt hur smittöverföring skett men troligen har det skett i samband med akutsituationer där flera i personalstaben fått rycka in och man har inte alltid hunnit följa basala hygien- och klädregler.

Båda patienterna smittades med multiresistens bakterier där effektiv behandling saknas och som på sikt kan leda till komplikationer.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2020-12-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2020-10-02 11:10