Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Utbrott av covid-19 på geriatrisk avdelning, SU 2020-05566

Under våren 2020 testas flera patienter positivt för covid-19 på en geriatrisk avdelning.  Smittspridningen sker under pandemins inledningsfas, då smittan snabbt sprids i samhället. Sjukhuset har aktiverat sin krisorganisation och befann sig i ett så kallat förstärkningsläge, där särskilda covidavdelningar och vårdavdelningar för covidkarantän skapas och övriga vårdavdelningar arbetar med sjukhusets ordinarie akuta uppdrag.

Den aktuella verksamheten avdelas till att enbart ta hand om patienter utan misstanke om covid-19-smitta. Vid den tidpunkten sker inte rutinmässig provtagning av patienter och det finns initialt inte heller kunskap om att äldre sköra patienter ofta uppvisar atypiska, mycket diskreta eller inga symtom, men ändå kan testas positivt för covid-19. Patientgruppen har också ofta ett komplext omvårdnadsbehov som många gånger kräver nära fysisk kontakt; det kan handla om tex sviktande kognition, hörselnedsättning, synnedsättning eller oro.

När covidsymtom uppdagas hos patienterna handläggs dessa enligt dåvarande rutiner, prover tas och patient flyttas till karantänavdelning eller covidavdelning för fortsatt vård. För merparten av patienterna innebär detta förlängd vårdtid och några patienter avlider där covid-19 är en bidragande orsak.

Verksamheten har genomfört en noggrann utredning som bland annat resulterat i flera förbättringsåtgärder, bland annat skärpta hygienrutiner. Sjukhuset har nu också allmän och utökad provtagning samt använder munskydd både för medarbetare och för patienter.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2021-03-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2021-03-12 11:56