Utebliven riskbedömning kan ha bidragit till fallskada, SU 2017-05269

En svårt multipelt sjuk patient, väl känd på den aktuella kliniken, läggs in akut på grund av andningsbesvär, smärtproblematik och trötthet. Trots att patienten har många och väl kända riskfaktorer av olika slag görs under de första dygnen inga riskbedömningar. 

Efter tre dygn flyttas patienten till en annan avdelning där man gör riskbedömning för tryckskada. På tionde dygnet faller patienten på toaletten och uppger sig ha fått ryggsmärtor. Patienten har ett ca 5 x 5 cm stort hematom över ländryggen och röntgen visar kotkompression i det aktuella området.

Diarienummer: SU 2017-05269

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-01-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:39