Väntan på utredning gav försenad start av injektionsbehandling mot åldersförändring i öga, SU 2016-04821

Patient med åldersförändring i gula fläcken, så kallad våt AMD, fick försenad behandlingsstart med injektioner eftersom man väntade på kärlutredning av ögonen. Behandling som borde påbörjats inom ett par veckor startade först efter fem månader.

Diarienummer: SU 2016-04821

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:19