Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdrelaterad infektion med blodförgiftning via perifer venkateter, SU 2021-03164

En patient vårdas inneliggande under sex dygn. I samband med detta får patienten en perifer venkateter (PVK). Dagen efter utskrivning inkommer patienten på nytt på grund av feber, frossa och värk vänster underarm som är svullen och rodnad på platsen där PVK har suttit. Blododling konstaterar en blodförgiftning. Sannolikt är denna orsakad av bakterieinfektion som utgått ifrån hans PVK.

En PVK skall rutinmässigt inspekteras dagligen och bytas efter tre dagar för att förebygga infektion. Det finns i detta fall inte dokumenterat i journalen hur länge PVK:n satt kvar och om det fanns tecken på infektion redan under vårdtiden.

Patienten vårdas inneliggande med intravenös antibiotika i tio dagar. Återhämtar sig därefter utan restsymtom. Troligen var infektionen undvikbar om man kontrollerat och bytt PVK under vårdtiden men detta går inte att säkerställa.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2021-10-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2021-10-29 16:00