Barn fick för hög morfindos, SU 2018-03491

Patient som opererats på barnkirurgen och därefter flyttats till intensivvårdsavdelning för eftervård. Patienten fick morfininfusioner med planerad nedtrappning. Patienten flyttades därefter till annan avdelning, men på grund av missförstånd och felaktig ordination uppstod osäkerhet om infusionshastigheten och patienten fick 10 gånger så hög morfindos. Misstaget upptäcktes av personal och morfininfusionen stängdes av. Patienten blev successivt piggare unde dagen och bedöms inte ha fått några men av händelsen.

Diarienummer SU 2018-03491


Senast uppdaterad: 2018-09-28 09:49