Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brister i akututrustning kan ha försenat HLR, SU 2018-02962

En patient , tidigare inte känd inom psykiatrin, läggs på grund av depressiva besvär med psykotiska inslag in för heldygnsvård. Patienten försämras trots behandling, vid något tillfälle måste tvångsinjektion tillgripas och täta kontroller genomförs kontinuerligt. Så småningom förbättras patienten men de täta tillsynerna kvarstår. Trots detta lyckas patienten genomföra ett suicidförsök vilket dock snabbt upptäcks och HLR startar omedelbart. I samband med detta noteras att avdelningens akututrustning har vissa brister vilket kan ha påverkat HLR negativt. Patienten överlever och förs till somatisk avdelning för fortsatt vård.

Diarienummer: SU 2018-02962


Senast uppdaterad: 2018-07-06 12:31