Fall ger höftfraktur, SU 2018-01552

Patient som vårdats inneliggande på grund av bland annat fall i hemmet. Någon fallriskvärdering och vårdplan för fallrisk upprättades inte. Patienten var väl informerad om fallrisken men ställer sig ändå upp och faller. Personal fanns i rummet vid fallet men hinner inte fram för att förhindra fallet och patienten ådrar sig en höftfraktur.

Diarienr SU 2018-01552