Fel revben blev opererat, SU 2017-05507

Patient som ådragit sig en revbensfraktur i revben 8 efter ett lindrigt trauma. På grund av smärtor skulle patienten opereras, och av någon anledning opererades då revben 5 och man satte in en platta där. Efter operationen har patienten haft långvariga smärtor och vid en röntgenundersökning visade det sig att det var fel revben som opererats.

Diarienr SU 2017-05507


Senast uppdaterad: 2018-05-28 12:59