Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Felaktig diagnos fördröjde lymfombehandling, SU 2019-01959

Patient som söker vård på grund av buksmärta och allmän sjukdomskänsla. Vid datortomografiundersökning ser man tumöromvandling av en njure och misstänkta metastaser. Inför val av behandling tas ett prov från en leverförändring för att fastställa tumörtyp. Svaret talar för njurcancer, men man rekommenderar att nytt prov tas för ytterligare typning. Någon ytterligare provtagning sker dock inte, utan man handlar enligt de första provsvaren. Patientens allmäntillstånd medger inte kirurgi, varför man börjar med medicinsk bromsbehandling. Patienten får svåra biverkningar av behandlingen, som endast verkar ha marginell effekt, och efter nio månader väljer man att ändå operera bort njuren. Njuren visar sig vara cystomvandlad, men innehåller ingen tumörväxt. I samband med detta vårdtillfälle påtalar patienten nytillkomna symptom med halssvullnad. Provtagning från tonsillen visar på lymfom, vilket förklarar hela sjukdomsbilden. Patientens lymfomdiagnos har alltså försenats med nästan ett år och patienten har under tiden fått biverkningar av medicineringen och genomgått en onödig operation.

Diarienummer SU 2019-01959


Senast uppdaterad: 2019-07-22 15:23