Felaktig transfusion gav svår reaktion, SU 2018-01077

En frisk förstföderska genomgår efter normal graviditet en okomplicerad vaginal förlossning. I efterförloppet drabbas patienten av plötslig stor blödning och måste opereras akut. På grund av den stora blödningen måste blodtransfusion startas med icke korstestat, 0-negativt, blod. Operationen genomförs framgångsrikt men vid dess avslutning drabbas patienten av lågt blodtryck och stigande luftvägstryck. Det upptäcks att patienten av misstag fått en felaktig enhet röda blodkroppar – patienten är 0+ men har fått en enhet A+.

Efter kontakt med Blodcentralen inleds omedelbart behandling av reaktionen. Patienten överförs till IVA för fortsatt vård, inledningsvis i respirator. Ett dygn senare kan patienten lämna IVA för fortsatt vård på BB.

Diarienummer: SU 2018-01077


Senast uppdaterad: 2018-05-28 12:43