Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För tidigt fött barn får bestående cirkulationspåverkan i fingrar av kärlkateter, SU 2021-04281

För tidigt fött barn med stort vårdbehov får artärkateter i handledskärl som ger påverkan på blodcirkulationen i fingrar. Totalt tre artärkatetrar sätts i olika kärl på båda armar då behov av dessa kvarstår, samtliga behöver dock avlägsnas då de ger påverkan på blodcirkulationen i fingrar samt smärta. Efter avlägsnande av den sista artärkatetern utvecklas en bestående skada som leder till amputation av yttersta delen av flera fingrar på en hand.

Då händelsen är mycket ovanlig och barnet extremt tidigt fött är olika faktorers betydelse för uppkomst av skadan svårbedömda. I åtgärder efter händelsen ingår att säkerställa utbildning av bedömning av blodcirkulation vid läggande av kärlkateter. Information till närstående upplevs bristfällig och verksamheten kommer att införa en metod för att förbättra möjligheter till god kommunikation.


Senast uppdaterad: 2021-10-06 11:59