Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördröjd diagnos av lungcancer, SU 2021-05164

En patient söker akut på grund av bröstsmärta och blir inlagd på  hjärtavdelning. Röntgen av hjärta lungor visar hjärtsvikt.
Man ser även en förtätning på lungan där man från röntgenavdelning rekommenderar en ny röntgenkontroll efter fyra veckor. Remiss för denna kontroll skrivs dock aldrig.

Drygt ett år senare blir patienten på nytt akut inlagd på grund av bröstsmärta och hjärtsvikt. Även denna gång görs en röntgen av hjärta och lungor. Vid preliminärt röntgensvar påtalas endast hjärtsvikt men senare kommer ett tillägg där man även påtalar misstanke om lungcancer. Detta uppmärksammas ej av behandlande läkare. En ytterligare lungröntgen genomförs några dagar senare i samband med pacemakerinläggning och även här påtalar röntgenläkare misstanke om lungcancer vilket inte uppmärksammas.

I samband med nytt akutbesök ytterligare ett år senare uppmärksammas att patienten har röntgenologiska tecken på lungcancer och utredning av detta påbörjas.

Patienten utreds enligt standardiserat vårdförlopp och behandlas med strålning och cytostatikabehandling. Mår tio månader efter att diagnosen ställts förhållandevis väl. Det finns inga hållpunkter för att den försenade diagnostiken har påverkat prognosen på lång sikt.


Senast uppdaterad: 2021-11-18 12:39