Fördröjd diagnos av malignt melanom, SU 2018-03610

Patient som opererades för hudförändring och som bedömdes som benign. Patienten återkom efter flera år på grund av en knuta i ärret och på sjukhuset fann man utöver knutan en förändring under ärret. Förändringen avlägsnades och skickades för patologisk undersökning. Samtidigt begärdes eftergranskning av det ursprungliga provet och båda proverna visade då malignt melanom.

Diarienummer: SU 2018-03610


Senast uppdaterad: 2018-07-30 13:10