Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördröjd diagnos och behandling av tarmvred efter prostataoperation, SU 2019-02982

Patient som genomgick en operation där man tog bort hela prostatan. Okomplicerat förlopp.

Dagen efter operationen upplevde patienten smärta i buken och datortomografi buk visade förstoppning och dålig rörlighet av tarmarna, vilket är ett vanligt fynd efter operation. Laxerande gavs följande dagar, men någon närmare undersökning gjordes inte av patientens buksmärtor. Fjärde dagen efter operation försämras patienten plötsligt med lufthunger och hjärtklappning och flyttades över till intensivvården. Röntgen visade inga blodproppar till lungorna men CT buk visade däremot ett mekaniskt tarmvred. Patienten opererades och man tog bort en del av tunntarmen. Trots detta förbättrades inte patientens tillstånd varför ny operation krävdes men då ses inga tecken på syrebrist eller vävnadsdöd. Under följande dagar vårdades patienten på intensivvårdsavdelning i bilden av multiorgansvikt men trots omfattande intensivvårdsinsatser avled patienten i hjärtstopp, troligtvis till följd av detta.

Diarienummer SU 2019-02982


Senast uppdaterad: 2019-07-05 12:48