Fördröjt återbesök gav bestående synnedsättning, SU 2018-06176

Diabetespatient som remitterades från annat specialistsjukhus för ställningstagande till injektionsbehandling på grund av förändringar i gula fläcken vänster öga. Patienten hade besvärats cirka en månads tid. Svullnad i gula fläcken vänster öga diagnostiserades och man planerade återbesök till läkare efter två månader. Besöket fördröjdes dock med tio månader. Synskärpan hade då försämrats och var inte längre behandlingsbar.

Diarienummer SU 2018-06176


Senast uppdaterad: 2018-12-20 12:20