Fördröjt kontrollbesök hos patient med ögonbottenförändring, SU 2018-01647

Patient med blindhet på ett öga och som fått injektionsbehandling för förändringar i andra ögats ögonbotten. Har fått en serie behandlingar och skulle kommit på uppföljande besök. Detta kontrollbesök blev fördröjt med elva månader och när patienten kommer åter är läget försämrat och ögat är inte längre behandlingsbart.

Diarienummer: SU 2018-01647


Senast uppdaterad: 2018-05-28 12:39