Försämrad syn på grund av fördröjda återbesök, SU 2017-03035

Patient som erhållit injektionsbehandlingar på grund av ålderrelaterad makuladegeneration i höger öga. Behandlingen ledde till att patientens läge stabiliterades och beslut togs att patienten skulle komma på nytt återbesök efter tre månader. Det planerade återbesöket blev dock försenat och då patienten återkom såg man en påtaglig försämring av synen på det högra ögat.

Diarienummer: SU 2017-03035


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:13