Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försenad handläggning av tumörsjukdom, SU 2021-04811

Multisjuk patient opererades för en allvarlig blåscancer på Urologkliniken på sjukhus 1. Den fortsatta behandlingen diskuterades på en multidisciplinär konferens och strålbehandling rekommenderades. På konferensen saknades dock underlag i form av bilddiagnostik varför inget beslut togs. Remisser skrevs för röntgenundersökningar samt patienten remitterades också till Onkologen med begäran om ställningstagande till strålbehandling när röntgensvar fanns tillgängliga.

På grund av långa väntetider på röntgen på sjukhus 1 skickades röntgenremisserna vidare till extern röntgenenhet. Patienten bokade om erbjuden röntgentid där, men kom aldrig på den nya tiden och svarade ej heller på en påminnelse. Remissen blev liggande utan åtgärd på den externa enheten.

Att röntgenundersökningarna inte blev utförda och att patienten ej heller blev bedömd på Onkologen uppmärksammades ej av Urologkliniken på sjukhus 1. Patienten sökte akut efter några veckor och blev inlagd på grund av allvarlig infektion i urinvägarna. Då uppmärksammades att tidigare beställda röntgenundersökningar inte hade utförts. Fortsatt utredning av patienten påvisade en spridd tumörsjukdom och patienten ansågs då för dålig för strålbehandling.


Senast uppdaterad: 2021-10-28 07:40