Försenad samtalsbehandling kan ha bidragit till suicid, SU 2018-00578

En patient med svårt självskadebeteende och tidigare suicidförsök ska överföras från barn- till vuxenpsykiatrin.
På grund av försenad remiss hinner öppenvårdsinsatser inom vuxenvården inte komma igång innan patienten behöver läggas in för heldygnsvård. Den psykiatriska bedömningen är att patienten behöver kvalificerad samtalsbehandling. Då denna kompetens saknas på avdelningen ber man upprepade gånger öppenvården om hjälp, trots det dröjer det flera veckor innan behandlingen kan starta. Under perioden innan samtalsterapin startar suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 2018-00578


Senast uppdaterad: 2018-05-28 12:43