Icke optimalt nyttjande av resurser bidrar till suicid, SU 2018-01914

En patient är sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Patienten har ingen tidigare psykiatrisk kontakt men har enligt närstående varit nedstämd under längre tid. Patienten lider av postoperativa komplikationer i form av vissa känselbortfall.
Man initierar psykiatrisk behandling inom öppenvården men efter ett fåtal besök suiciderar patienten. Genomförd FRAM-analys visar på ett suboptimalt nyttjande av befintliga resurser.

Diarienummer: SU 2018-01914


Senast uppdaterad: 2018-05-28 11:34