Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kaliumdropp infunderas för snabbt, SU 2018-03893

En patient behöver sövas för en planerad operation. Patienten har en pågående kaliuminfusion vid ankomst till operationsavdelningen. Under operationen tar infusionvätskan slut och pumpen larmar. En sjuksköterska från avdelningen tillkallas och byter till ny infusion. I samband med detta ställs infusionspumpen in på fel hastighet. Detta upptäcks inte av varken avdelningssjuksköterska eller anestesisjuksköterska utan pumpen går med fel hastighet under en timme tills den åter igen larmar för avslutad infusion. Då upptäcks felet och kaliumvärdet mäts i blodet på patienten.

Patienten har varit uppkopplad med hjärtövervakning under operationen samt övervakas uppkopplad på operationsenheten under ytterligare några timmar efter operationsslut och innan överföring till vårdavdelningen. Inga tecken till biverkningar av den givna infusionen kan upptäckas hos patienten.

Diarienummer SU 2018-03893


Senast uppdaterad: 2018-11-13 10:19