Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunikationsbrist avseende tillgång till operationsutrustning, SU 2018-03196

En patient med förhöjd anestesirisk behöver genomgå en tekniskt avancerad behandling i luftvägarna. För att få optimala förutsättningar för behandlingen krävs bland annat tillgång till viss operationsutrustning. Operatören får, då operationen planeras, besked att den aktuella operationsavdelningen har den utrustning som behövs. Då barnet är sövt visar det sig att den tillgängliga utrustningen inte är den för ingreppet optimala. För att undvika en ny anestesi genomförs ingreppet med den tillgängliga utrustningen. Under ingreppet sker det ett läckage av ett etsande medel till patientens luftvägar vilket innebär risk för svullnad av luftvägarna. Patienten vårdas därför i respirator på intensivvårdsavdelning under fyra dygn efter operationen.

Diarienummer: SU 2018-03196


Senast uppdaterad: 2018-07-26 16:46