Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvarlämnat material i samband med hjärtoperation, SU 2018-06485

Under en operation där en patient inplanterades med en mekanisk hjärtpump tappades en plastslang ned i en av lungsäckarna utan att detta uppmärksammades. I aktuellt fall hade inte slangen dokumenterats enligt rutin vid uppdukning av sterilt material vilket medförde att det inte noterades att den saknades vid operationens slut. Den kvarglömda slangen upptäcktes vid en skiktröntgen ungefär en vecka efter pumpinplantationen. Fyndet rapporterades till ansvarig läkare som beslutade att ingen åtgärd skulle göras. Det dokumenterades i patientjournalen i en daganteckning om fyndet men ingen plan för uppföljning gjordes. Patient och närstående informerades om fyndet.

Ungefär fem månader efter pumpinplantationen genomgick patienten en hjärttransplantation. Då det inte fanns någon notering i journalen som transplantationsteamet går igenom innan en transplantation, missades informationen och plastslangen i lungsäcken blev aldrig föremål för diskussion om att tas bort. Två år efter pumpinplantationen opererades den kvarglömda plastslangen ut för att undvika framtida komplikationer.

Diarienummer SU 2018-06485


Senast uppdaterad: 2019-05-27 14:46