Långa väntetider samt dålig tillgänglighet på mottagning gav allvarliga komplikationer, SU 2018-03612

På urologmottagning missade man att kalla sju patienter varav sex av dem med prostatacancer. På grund av detta progredierade patienternas cancersjukdomar, eller kunde ha progredierat.

En patient kallades inte vilket ledde till att patienten fick svåra urinvägsinfektioner. Patienten skulle ha genomgått stenextraktion men detta försenades.

Diarienummer: 2018-03612


Senast uppdaterad: 2018-07-26 17:20