Missat återbesök ledde till att patient utvecklade prostatacancer, SU 2018-01050

Patient som kontrollerades för förhöjt PSA där vävnadsprover inte visat prostatacancer. Patienten skulle kallas för ny kontroll om tre månader men på grund av misstag med väntelistan kallades inte patienten förrän nästan 1,5 år senare och hade då utvecklat prostatacancer.

Diarienr SU 2018-01050


Senast uppdaterad: 2018-05-28 12:45