Ögonskada i samband med operation, SU 2018-04925

Patient som genomgick ett mindre kirurgiskt ingrepp och i samband med detta skadade vänster öga. Under operationen föll en spruta med bedövningsmedel ner på patientens ögonlock som ledde till en skada på ögonlocket och hornhinnan på ögat. Patienten har följts upp på Ögonmottagningen regelbundet efter detta och successivt har patientens ögonskada läkt.

Diarienummer SU 2018-04925


Senast uppdaterad: 2018-12-04 12:17