Patient avled på grund av blödning i ljumsken, SU 2018-02181

Patient som genomgått en kärloperation i ljumsken och i efterförloppet fått en infektion med varfylld håla i operationsområdet. Upprepade operationer följde efter detta. Patienten skulle genomgå en ny operation men på kvällen larmade patienten själv på grund av blödning från ljumsken. Man försökte komprimera såret men det lyckades inte och patienten blev medvetslös, och trots hjärtåterupplivning avled patienten.

Diarienr SU 2018-02181


Senast uppdaterad: 2018-06-26 09:15