Patient får gå hem i strid med gällande rutin, SU 2017-04782

I avvaktan på transport till LVM-hem (beslut om LVM enligt § 13) vårdas en patient inom psykiatrisk slutenvård. Efter några dagars vård önskar patienten skriva ut sig. I strid med aktuell rutin skrivs patienten ut och Socialtjänsten informeras om att patienten skrivits ut på egen begäran. Först en månad senare återfinns patienten, då svårt fysiskt och psykiskt medtagen och i behov av intensivvård.

Diarienummer: SU 2017-04782


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:02