Patient fick penicillin enligt rutin, trots uppgiven allergi och annat ordinerat antibiotika, SU 2018-03119

En kvinna var enligt mödravårdsjournalen allergisk mot penicillin. Detta noterades i förlossningsjournalen men inte i journalen Melior till vilken läkemedelslistan för ordinationer och utdelning av läkemedel är kopplad. Patienten var planerad att få en förebyggande dos antibiotika. Läkaren ordinerade ett annat preparat än det vanliga penicillinet på grund av den uppgivna allergin. När förlossningen startade gav barnmorskan en dos penicillin enligt normal rutin utan att observera det ordinerade preparatet. Sex timmar senare när en andra dos skulle ges uppmärksammades misstaget. Patienten uppvisade inga allergiska reaktioner under vårdtiden och fick därefter ordinerat antibiotika.

Diarienummer: SU 2018-03119


Senast uppdaterad: 2018-07-06 13:10