Patient i olycka efter att ha avvikit från tvångsvård, SU 2017-04000

En patient med komplex psykiatrisk anamnes, självskadebeteende och tidigare suicidförsök vårdas under LPT(Lag om Psykiatrisk Tvångsvård).

Under vårdtiden inom psykiatrin avviker patienten och intoxikerar sig. Patienten överförs till somatisk övervakningsavdelning, dit också extravak medföljer.

Under vårdtiden där, fortfarande under LPT, avviker patienten ånyo. Ordningsvakt, akutvaktmästare och jourläkare tillkallas enligt gällande rutin och polisen kontaktas för handräckning. Innan polisen kommer fram hinner patienten avvika. Något senare är patienten inblandad i en tågolycka och ådrar sig operationskrävande öppna frakturer.

Diarienummer: SU 2017-04000


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:09