Patient med bipolär sjukdom gör suicidförsök strax efter besök på psykiatrisk akutmottagning, SU 2017-03879

Patient med bipolär sjukdom som följd på bipolärmottagning. Söker på grund av ångest, nedstämdhet och suicidtankar vid psykiatrisk akutmottagning. Det bedöms att inläggning inte är indicerad då suicidrisken inte bedöms som akut förhöjd. Patienten går hem och inplaneras för uppföljning på Bipolärmottagningen. Samma dag gör patienten ett suicidförsök och inläggs därefter för psykiatrisk vård.

Diarienummer: SU 2017-03879


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:06