Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient med komplexa behov tog sitt liv efter impulshandling. SU 2019-04226

Patient med komplex psykiatrisk sjukdomsbild med mångårig kontakt inom psykiatrisk öppenvård. Patienten var i behov av bland annat insatser mot självskadebeteendet och för att förhindra suicid. Kontakterna bestod huvudsakligen i läkarbesök och läkemedelsbehandling.  Den senare tiden hade patienten impulsiva inslag och med flera slutenvårdsepisoder. Patienten tog sitt liv dagen efter att ha inkommit till somatisk akutmottagning efter en impulshandling. Utredning av händelseförloppet pekar bland annat på att vård som kunde kombinera slutenvårdens och öppenvårdens möjligheter hade kunnat bidra till att händelsen hade kunnat undvikas. Två nya enheter för dagsjukvård har inrättats för detta syfte efter att händelsen ägt rum.

Diarienummer SU 2019-04226


Senast uppdaterad: 2019-09-28 16:24